Ορισμός του σχεδιαστή

Σχεδιαστής είναι αυτός που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, την εμπειρία και την εφαρμογή των δεξιοτήτων, ο Επαγγελματίας Σχεδιαστής Εσωτερικών χώρων, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Προσδιορίζει, ερευνά και επιλύει δημιουργικά τα προβλήματα, που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
  • Εκτελεί τις υπηρεσίες, που σχετίζονται με τους εσωτερικούς χώρους και συμπεριλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την ανάλυση του σχεδιασμού, το σχεδιασμό του χώρου, την αισθητική και την επιθεώρηση των εργασιών στο χώρο, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες γνώσεις των εσωτερικών κατασκευών, οικοδομικά συστήματα και εξαρτήματα, τους οικοδομικούς κανονισμούς, τον εξοπλισμό, τα υλικά και τα έπιπλα.
  • Ετοιμάζει σχηματικές αναπαραστάσεις, σχέδια και έγγραφα, που σχετίζονται με το σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής, η προστασία της υγείας, της ασφάλειας, της ευημερίας και του περιβάλλοντος του κοινού

Πηγή: IFI

Definition of a Designer

Qualified by education, experience and applied skills, the professional Interior designer accept the following responsibilities:

  1. Identify, research and creatively solve problems pertaining to the function and quality of the interior environment;
  2. Perform services relating to interior spaces including programming, design analysis, space planning, aesthetics and inspection of work on site, using specialized knowledge of interior construction, building systems and components, building regulations, equipment, materials and furnishings;
  3. Prepare schematics, drawings and documents relating to the design of interior space, in order to enhance the quality of life and protect the health, safety, welfare and environment of the public

Source: IFI

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+306953010188

info@edie-hida.org.gr

Facebook Instagram Twitter Pinterest LinkedIn