Στόχος της ΕΔΙΕ είναι, η προώθηση όλων των μορφών συνεργασίας των μελών της, για την πρόοδο των σπουδών και της παιδείας και την αποτελεσματική προστασία των γενικών συμφερόντων τους, με την επίδειξη ενεργούς αλληλεγγύης στην επαγγελματική και επιστημονική τους δραστηριότητα στους τομείς, αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικής περιβάλλοντος χώρου, σχεδιασμού αντικειμένων και εκπαιδευτικής καριέρας.

Πρώτος στόχος και υπόσχεση των ιδρυτικών μελών είναι, να έρθουν κοντά όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι με μια κοινή προοπτική και το επόμενο διοικητικό συμβούλιο να έχει εκπροσώπους από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Η Ένωση επιδιώκει κοινωφελείς και μορφωτικούς σκοπούς. 

Η δράση της ΕΔΙΕ συνίσταται απο τους εξής στόχους:

- Τη μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής, της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και των στοιχείων, που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής, με τη διατήρηση ή την επίτευξη συνθηκών ισόρροπης, υγιούς και οικολογικής ανάπτυξης των κάθε φύσης δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων του ανθρώπου.
- Την οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών, που είτε απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπηρετούν ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο μέλλον σ’ αυτές και των υπηρεσιών τους. Η εκπαίδευση θα παρέχεται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες, κ.λπ. μορφωτικού χαρακτήρα με κύριο περιεχόμενο την διαρκή εκπαίδευση, ειδίκευση και κατάρτιση.
- Την μέριμνα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ως χώρου αναπόσπαστα δεμένου με το άτομο, ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, μέσα στον οποίο προστατεύεται η υγεία του και αναπτύσσεται η προσωπικότητά του.
- Την φροντίδα για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της ακόμα και όταν η προσβολή των παραπάνω ενδεικτικά αναφερομένων αντικειμένων προστασίας εμφανίζεται ως μεμονωμένη περίπτωση προσβολής, η οποία όμως επηρεάζει αναπόφευκτα ένα ευρύτερο εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό ακόμη χώρο.
- Την συμμετοχή της, σε συγγενείς φορείς, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και στην συνεργασία με αυτούς, καθώς και σε κοινωνικούς φορείς, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
- Την ανάδειξή της, ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας, σε θέματα της αρμοδιότητας της.
- Την μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών της.
- Την εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και στην καλλιέργεια πνεύματος κλαδικής συνείδησης και ενότητας μεταξύ τους.
- Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης των μελών καθώς και προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.
- Την συστηματική, ενεργητική και συνεχή παρακολούθηση των επαγγελματικών ζητημάτων και στη κινητοποίηση του κλάδου για την επίλυσή τους.
- Την ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας προκειμένου να παρέχει ηθική και υλική βοήθεια στα μέλη.
- Την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας στο δημιουργό της.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+306953010188

info@edie-hida.org.gr

Facebook Twitter Vimeo LinkedIn